Beschermingsbewind / mentorschap

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zo wel op financieel gebied als op persoonlijk vlak het geval zijn. Onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn de eigen financiƫle belangen te behartigen. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn

Begeleiding en advisering bij overlijdenszaken

Wanneer er iemand komt te overlijden dienen er met betrekking tot het vermogen van de overledene diverse zaken te worden geregeld.

Executeurswerkzaamheden

Een executeur is iemand die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Hij of zij is daarbij in principe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn.

Copyright 2016 - 2019 Skytz.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren