Tarieven

Zorgadviesburo ANEL hanteert de volgende tarieven:

Bewindvoering/mentorschap: de tarieven voor beschermingsbewind en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; zie voor de tarieven het formulier ‘Tarieven beschermingsbewind 2019‘;

Budgetbeheer: zie voor de tarieven het formulier ‘Tarieven budgetbeheer 2019‘.

Begeleiding/advisering overlijdenszaken: voor de door Zorgadviesburo ANEL verrichte werkzaamheden wordt het uurtarief in rekening gebracht;

Executeurswerkzaamheden: de kosten voor executeurswerkzaamheden zijn bij wet en/of testament geregeld. Doorgaans staat in het testament (of onder oud recht een codicil) vastgelegd of een executeur recht heeft op loon. Let op, dat is wat anders dan een onkostenvergoeding. Indien niets is vastgelegd heeft de executeur recht op loon volgens de wet. Volgens het (nieuwe) erfrecht, is dat 1 procent van de waarde van het vermogen dat tot de nalatenschap behoort.

Copyright 2016 - 2019 Skytz.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren