- Info@anel.nl
- 0597 792 029

Ma - Vr: 09:00 - 16:00

Beschermingsbewind / mentorschap

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zo wel op financieel gebied als op persoonlijk vlak het geval zijn. Onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen.

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en hun financiën te beheren, is de hulp van familie of vrienden welkom. Door omstandigheden kan dit echter niet altijd of is dit niet wenselijk. Hulp van een professionele bewindvoerder kan dan worden ingeroepen.

De wettelijke maatregel “onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen”, ook wel beschermingsbewind genoemd, kan een oplossing bieden.

De kantonrechter stelt de beschermingsmaatregel in en benoemt een bewindvoerder. Niet de persoon wordt onder bewind gesteld, maar diens goederen. Als persoon blijft men volledig handelingsbekwaam en kan men dus geheel zelfstandig overeenkomsten afsluiten. Het begrip “goederen” moet wel ruim worden opgevat: alle bezittingen, schulden, inkomsten en vermogen.

Het is de taak van de bewindvoerder die te beheren. In de praktijk wil dat zeggen dat de bewindvoerder het inkomen en vermogen beheert, en daarbij alle voorkomende administratie verzorgt: het ontvangen van de inkomsten, het doen van de uitgaven, het invullen van formulieren, het aanvragen van zorgtoeslag en huurtoeslag, van bijzondere bijstand. Kortom: de bewindvoerder neemt u alle administratieve rompslomp uit handen.

Het bewind is dus een financiële maatregel. Gaat het om financiële handelingen die iemand niet (meer) kan overzien, dan is een bewind in beginsel een voldoende maatregel.

Als iemand tengevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en de persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) waar te nemen, dan kan men een mentorschap laten instellen. Ook deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld en de mentor wordt door hem benoemd. Gebruikelijk is natuurlijk dat een familielid, goede vriend of kennis de taken van mantelzorger op zich neemt. Maar soms komt het voor dat die er niet zijn of niet bereid zijn zo’n taak op zich te nemen. Ook kan het zijn dat er onenigheid bestaat in een familie en dat het verstandig is een buitenstaander als onpartijdige in te schakelen. Alleen in deze uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan op een professioneel mentor. De taak van de mentor is het waarnemen van de belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dat wil zeggen dat de mentor de persoon vertegenwoordigt bij zorgplan- of begeleidingsplan besprekingen en overleg heeft met behandelaars en verzorgers.

Als iemand alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand. De betrokkene kan dan zelf de financiële zaken blijven behartigen, of dat door de bank of familieleden laten doen. De mentor treedt alleen voor hem/haar op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen die de mentor neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

In het verlengde van de verantwoordelijkheden van de mentor ligt het voor de hand dat hij, bij overlijden van de betrokkene, de begrafenis of crematie regelt. Met name wanneer de betrokkene geen partner of familieleden heeft.

Bewind en mentorschap kunnen worden gecombineerd. De maatregelen kunnen gelijktijdig worden aangevraagd, maar het kan ook zo zijn dat er eerst een bewind en pas later een mentorschap wordt gevraagd of andersom.

Zorgadviesburo ANEL kan voor u de aanvraag van bewind en/of mentorschap bij de rechtbank verzorgen. Eveneens kunt u Zorgadviesburo ANEL aanwijzen als bewindvoerder en/of mentor.

Appen met ons? Klik hieronder om te beginnen+31646042024 img 1