- Info@anel.nl
- 0597 792 029

Ma - Vr: 09:00 - 16:00

"Veur mekoar, mit mekoar"

Wij bouwen aan uw toekomst!

Wat is bewind?

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet zo goed voor zijn geldzaken en bezit kan zorgen.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke stand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Wat houd curatele in?

De beschermingsmaatregel curatele is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.
Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap

Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat u zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunt verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto of een huis of het sluiten van een huwelijk. Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders (of voogd) een rechtshandeling van u terugdraaien of, zoals in het geval van een huwelijk, voorkómen. Bent u meerderjarig, dan bent u zélf verantwoordelijk voor alles wat u doet.

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Appen met ons? Klik hieronder om te beginnen+31646042024 img 1