Budgetbeheer

Budgetbeheer is voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn de eigen financiële belangen te behartigen. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn. De belangrijkste zijn:

  • u wilt deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject, maar de schuldhulpverlening eist dat u dan wel uw budget “stabiel” krijgt en nieuwe schulden worden voorkomen. Een budgetbeheerder kan hiervoor dan worden aangewezen;
  • u vindt het moeilijk uw eigen financiën te regelen en voorziet misschien zelfs toekomstige problemen als de situatie niet verandert. In zo’n geval is het verstandig er vroeg bij te zijn en eventuele toekomstige problemen voor te zijn.

Budgetbeheer lijkt op beschermingsbewind, maar verschilt op één fundamenteel punt: er komt geen kantonrechter aan te pas. Werkzaamheden worden op contractuele basis verricht. Centraal in het budgetbeheer staat het budgetplan.

Afhankelijk van de behoefte kan gekozen worden voor “Budgetbeheer Totaal” en “Budgetbeheer Basis”. Budgetbeheer Totaal is qua werkzaamheden hetzelfde als beschermingsbewind, echter zonder tussenkomst/toezicht van de kantonrechter. Budgetbeheer Basis is minder uitgebreid. In geval van Budgetbeheer Basis zijn er geen schulden en wordt de post niet door Zorgadviesburo Anel verwerkt. Voor het verschil in diensten/tarieven verwijzen wij u naar het formulier ‘Diensten en Tarieven Zorgadviesburo Anel – Budgetbeheer 2016′.

Budgetbeheer is veelal de voorloper van een beschermingsbewind en/of mentorschap.

Als u wilt weten wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Zorgadviesburo ANEL.

Copyright 2016 - 2019 Skytz.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren