- Info@anel.nl
- 0597 792 029

Ma - Vr: 09:00 - 16:00

Tarieven bewindvoering, mentorschap en curatele inclusief BTW, per 01-01-2020

De financiële vergoeding voor een de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor / curator zijn landelijk vastgesteld en worden regelmatig geïndexeerd. De vergoeding komt voor rekening van

de betrokkene (rechthebbende). Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Let op: Indien een beschikking is afgegeven in het tweede deel van de maand, wordt een ½ maandvergoeding in rekening gebracht bij de betrokkene. Dit is dus niet een verhouding op basis van het aantal resterende dagen, maar altijd een ½ maandvergoeding. Dit wordt niet altijd volledig vergoed door de bijzondere bijstand. Dit is per gemeente afhankelijk.

Tarieven (*per maand)

Bewindvoering zonder problematische schulden:

Alleenstaande € 116,26*
Samenwonenden € 139,55*
Intakevergoeding alleenstaande € 657,03 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 787,71 (eenmalig)

Bewindvoering met problematische schulden:

Alleenstaande € 150,44*
Samenwonenden € 180,49*
Intakevergoeding alleenstaande € 657,03 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 787,71 (eenmalig)

Mentorschap:

Alleenstaande € 116,26*
Samenwonenden € 209,28*
Jeugdhulp van18-23jaar € 150,44*
Intakevergoeding alleenstaande € 657,12 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 1182,17 (eenmalig)

Curatele of combinatie bewindvoering/mentorschap:

Alleenstaande € 209,28*
Alleenstaande met schulden € 239,98*
Intakevergoeding alleenstaande € 1182,17 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 1312,85 (eenmalig)

Einde bewindvoering/curatele (opmaken eindrekening en verantwoording):

Alleenstaande € 246,84
Samenwonenden € 294,45

Enkele afwijkende tarieven in bijzondere situaties én met toestemming Rechtbank:

Uurtarief € 81,99
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 410,55 (eenmalig bij verhuizing/ontruiming/verkoop)
PGB Beheer € 615,20 (per jaar)