17 mrt 2016

Rechtbanken starten proef digitaal werken bij bewindszaken

0 Reacties

Rechtbanken starten proef digitaal werken bij bewindszaken
Rechtspraak communiceert digitaal met professionele bewindvoerders
Den Haag, 15 maart 2016
De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel gaan vanaf vandaag (dinsdag 15 maart) bij wijze van proef via een nieuw IT-systeem digitaal communiceren met een selecte groep professionele bewindvoerders. In minstens 1.500 zaken worden digitale gegevens uitgewisseld.

Tienduizenden dossiers
Elke bewindsafdeling van een rechtbank heeft tienduizenden dossiers onder zijn hoede. Bij de rechtbank Overijssel komen er bijvoorbeeld jaarlijks per saldo zo’n 1.000 dossiers bij. Een bewind kan tientallen jaren lopen, totdat de persoon in kwestie overlijdt of de maatregel wordt opgeheven.
Al deze papieren dossiers gaan minstens 1 keer per jaar door de handen van een medewerker, omdat jaarlijks de zogenoemde Rekening & Verantwoording door de bewindvoerder moet worden ingediend. Maar ook komen er dagelijks allerlei verzoeken bij de rechtbanken binnen die moeten worden verwerkt, zoals machtigings- of wijzigingsverzoeken. Bij de rechtbank Oost-Brabant bijvoorbeeld, gaat het om zo’n 150 brieven per dag. Digitalisering kan helpen deze enorme stroom efficiënt te verwerken.

Digitaal
De proef die vandaag van start gaat, draait met name om de eerder genoemde Rekening & Verantwoording, verzoeken en de boedelbeschrijving. Deze kunnen door de geselecteerde bewindvoerders digitaal worden ingediend. De IT-systemen van de bewindvoerders en de Rechtspraak zijn digitaal gekoppeld. Digitale communicatie over andere onderwerpen volgt op een later tijdstip, het systeem is nog volop in ontwikkeling.

Zomer
De proef maakt onderdeel uit van het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie en zal naar verwachting in de zomer zijn afgerond. Daarna zullen de ervaringen met het nieuwe systeem worden bestudeerd.

[begin]