Executeurswerkzaamheden

Executeurswerkzaamheden

Een executeur is iemand die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Hij of zij is daarbij in principe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn. Soms wordt een familielid als executeur aangewezen. Deze benoeming dient in het testament te worden opgenomen. Complexiteit, een groot tijdsbeslag, waarschijnlijkheid van onenigheid en aansprakelijkheid zijn goede argumenten om te kiezen voor een externe onafhankelijke executeur.

U kunt Zorgadviesburo ANELĀ als externe onafhankelijke executeur aanwijzen in uw testament.

_DSC0088