Diensten

Beschermingsbewind / mentorschap 

Beschermingsbewind / mentorschap 

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zo wel op financieel gebied als op persoonlijk vlak het geval zijn. Onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. lees meer →

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Budgetbeheer is voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn de eigen financiële belangen te behartigen. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn lees meer →

Begeleiding en advisering bij overlijdenszaken

Begeleiding en advisering bij overlijdenszaken

Wanneer er iemand komt te overlijden dienen er met betrekking tot het vermogen van de overledene diverse zaken te worden geregeld. lees meer →

Executeurswerkzaamheden

Executeurswerkzaamheden

Een executeur is iemand die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Hij of zij is daarbij in principe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn. lees meer →